Många varumärkesägare är negativa till Amazon och deras disruptiva affärsmodell. Orsaken till detta är oftast att varumärken sedan start arbetat med återförsäljare och distributörer, vilket är helt rätt strategi för många bolag. Amazon upplevs då som en oönskad bricka i spelet som hela tiden ligger och stör och hotar den traditionella kanalen. Som vi skriver på hemsidan så har vi byggt upp ett varumärke utanför Amazon via återförsäljare och distributörer och vi anser att det är våra viktigaste samarbeten för att nå fortsatt tillväxt.  

Om man nu har återförsäljare och distributörer på marknader där Amazon är djupt inarbetat, som i exempelvis USA, England och Tyskland, så vill man som varumärke ibland inte konkurrera med återförsäljarna på Amazon. Hur kan man då göra för att på ett så effektivt sätt hantera Amazon och dess krafter i en sådan situation?  

Ett alternativ är att implementera en så kallad defensiv Amazonstrategi. Det betyder att man registrerar sig på Amazon med sitt varumärke, det vill säga med sitt trademark. Amazon tillåter varumärken att styra sina egna produktsidor på Amazon så att innehållet blir korrekt och varumärket framställs på ett korrekt sätt. Man får också tillgång till direktkommunikation med Amazon om det skulle dyka upp en piratkopia eller opålitliga säljare på plattformen. På så vis har man som varumärke mer kontroll över vad som händer på plattformen och man kan snabbt agera om något oönskat skulle uppstå.  

Tanken är alltså inte att man ska sälja och marknadsföra sig, tanken är istället att man ska kunna skydda sitt varumärke och produktsidorna om oärliga säljare eller i vissa fall konkurrenter försöker sabotera för en.  

Man brukar ju säga att man ska hålla sina vänner nära men sina fiender närmre. Lite så tänker vi att man ska jobba med en defensiv strategi. Håll koll, bevaka och agera när det behövs.